Dyrektor CEA
dr Zdzisław Bujanowski 

Wicedyrektor CEA 
Włodzimierz Gorzelańczyk


»

Sekretariat – godziny pracy: 8.00-16.00

Monika Kuś – sekretariat, zamówienia publikacji CEA
tel. 42-10-621, 42-10-617, fax. 42-10-633 , kus@cea.art.pl , sekretariat@cea.art.pl

»

Administracja – godziny pracy: 8.30-15.30

Zofia Kornacka – Naczelnik wydziału administracyjno – gospodarczego
tel. 42-10-636 , kornacka@cea.art.pl

Ewa Mazur – Naczelnik wydziału finansowo – księgowego
tel. 42-10-608 , mazur@cea.art.pl

Jolanta Dziedzio – rozliczenia finansowe imprez i ekspertów
tel. 42-10-612 , dziedzio@cea.art.pl

Agnieszka Jaksa-Zgaga – specjalista ds. płac
tel. 42-10-634 , jaksa@cea.art.pl

Barbara Ejmocka – specjalista
tel. 42-10-629 , bejmocka@cea.art.pl

»

Księgowość szkół – godziny pracy: 8.30-15.30 (fax. 42-10-624)

Anna Fiedorczuk – Główny Księgowy
tel. 42-10-632 , fiedorczuk@cea.art.pl

Anna Sarnecka – Naczelnik wydziału finansowego, region 10
tel. 42-10-643 , sarnecka@cea.art.pl

Monika Gajowniczek – regiony 13, 16
tel. 42-10-642 , gajowniczek@cea.art.pl

Małgorzata Psujek – regiony 4, 9, 14
tel. 42-10-641 , psujek@cea.art.pl

Agnieszka Pietrzak – regiony 1, 7, 15
tel. 42-10-645 , pietrzak@cea.art.pl

Iwona Wojciechowska – regiony 6, 8, 11
tel. 42-10-644 , wojciechowska@cea.art.pl

Katarzyna Betiuk – Planista, SIO
tel. 42-10-614 , sio@cea.art.pl , betiuk@cea.art.pl

Aneta Dziuda – Planista
tel. 42-10 646 , dziuda@cea.art.pl

Przemysław Berycki – Trezor, region 5
tel. 42-10-627 , berycki@cea.art.pl

Rafał Koprowski – regiony 3, 12
tel. 42-10-615 , koprowski@cea.art.pl

Agnieszka Janecka – Naczelnik wydziału ds. kontroli
tel. 735-982-011 , janecka@cea.art.pl

»

Wydział prawny

Radca Prawny Bernard Czajka – Naczelnik wydziału prawnego
tel. 42-10-637 , czajka@cea.art.pl – godz. pracy: pn.-pt. 9.00-15.00

Piotr Michej – Prawnik
tel. 42-10-639 , michej@cea.art.pl – godz. pracy: pn.-pt. 9.00-15.00

Danuta Sowa – Prawnik
tel. 42-10-647 , sowa@cea.art.pl – godz. pracy: wt. 8.00-16.00, pn. lub śr. 8.00-16.00

Justyna Oracz – Rewers – Prawnik
tel. 42-10-616 , oracz@cea.art.pl – godz. pracy: pn.-pt. 9.00 – 15.00

Katarzyna Rzeplińska – Prawnik
tel. 42-10-605 , rzeplinska@cea.art.pl – godz. pracy: pn.-pt. 9.00 – 15.00

»

Wydział ds. dyrektorów szkół i placówek artystycznych

Konkursy na stanowiska dyrektorów. Sprawy kadrowe, oceny pracy dyrektorów Nagrody Dyrektora CEA. Sprawy wicedyrektorów dot. tworzenia stanowisk i opiniowania kandydatów. Sprawy dotyczące zatrudniania nauczycieli – cudzoziemców. Sprawy dotyczące przejmowanych, przekazywanych oraz zlikwidowanych szkół i placówek.

Marta Karpińska – Naczelnik wydziału ds. dyrektorów szkół i placówek artystycznych
tel. 42-10-635 , fax. 42-10-638 – karpinska@cea.art.pl

Ewa Ochal
tel. 42-10-618 , fax. 42-10-638 – ochal@cea.art.pl

»

Wydział merytoryczny

Marzenna Maksymienko – Naczelnik wydziału ds. metodycznych
tel. 42-10-604 , maksymienko@cea.art.pl – godz. pracy: pn.-pt. 9.00-15.00

Ewa Rułka – doskonalenie i dofinansowanie dokształcania nauczycieli
tel. 42-10-610 , rulka@cea.art.pl – godz. pracy: pn. i czw. 8.30-13.30, wt. śr. pt. 8.30-15.30

Ewa Żebrowska – Kowalska – konkursy i przesłuchania ogólnopolskie dla uczniów
tel. 42-10-631 , ezebrowska@cea.art.pl – godz. pracy: pn.-pt. 8.30-15.00

Ewelina Kliczkowska – konkursy i przesłuchania ogólnopolskie dla uczniów
tel. 42-10-630 , kliczkowska@cea.art.pl – godz. pracy: wt. śr. czw. 9.00-15.00

Zofia Ratyńska – stopnie awansu zawodowego nauczycieli, dok. związane z wpisaniem na listę ekspertów MEN
tel. 42-10-626 , ratynska@cea.art.pl – godz. pracy: pn.-pt. 8.30-15.30

Małgorzata Borowiec –  szkoły baletowe
tel. 42-10-609 , borowiec@cea.art.pl godz. pracy: pn.-czw. 9.00-13.00

Michalina Butkiewicz – przedmioty ogólnokształcące, egzaminy zewnętrzne , nauczanie indywidualne, kształcenie specjalne
tel. 42-10-628 , butkiewicz@cea.art.pl – godz. pracy:  pn.-czw. 9.00-16.30

Wojciech Myjak – specjalista ds. szkół plastycznych
tel. 42-10 611 , myjak@cea.art.pl – godz. pracy: pn.-pt. 8.30-15.00

Izabella Kust – organizacje roku szkolnego, egzaminy eksternistyczne,  stypendia za wyniki w nauce
tel. 42-10-607 , kust@cea.art.pl – godz. pracy:  pn. i czw. 8.00-16.oo, piątek  8.00-12.00

»

Rejestracja szkół niepublicznych

Barbara Januszkiewicz – ul. Mazowiecka 11, II p. pok. 21, 00-052 Warszawa
tel./fax. 826-15-80 , szkol.niepub@cea.art.pl– godz. pracy: pn.-pt. 9.00-15.00

»

Sprawy wydawnicze – ul. Mazowiecka 11, II p. pok. 21, 00-052 Warszawa

Agnieszka Mroczek
tel./fax. 826-15-80 , wydawnictwo@cea.art.pl – godz. dyżurów: pn. -pt. 10.00 – 14.00

dr Dagmara Lasocka 
tel./fax. 826-15-80 , lasocka@cea.art.pl – godz. dyżurów: pn.-pt. 9.00 – 15.30

Adres do korespondencji, siedziba: CEA, ul. Brzozowa 35, 00-258 Warszawa

»

Biblioteka – ul. Ciasna 15 m. 26
Zapraszamy do biblioteki CEA w poniedziałki: 12 – 19 i czwartki: 9 – 16 z dowodem osobistym.

Katalog biblioteki CEA – ceabiblioteka.pl
Podgląd do konta czytelnika będzie możliwy po formalnym zapisaniu się do biblioteki i umówieniu hasła.