Kalendarz roku szkolnego 2015/2016

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2015 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2015 r.

3. Ferie zimowe:

18  – 31 stycznia 2016 r.
województwa: kujawsko – pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie,

25 stycznia – 7 lutego 2016 r.
województwa: podlaskie, warmińsko – mazurskie,

1 – 14  lutego 2016 r.
województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie,

15 – 28 lutego 2016 r.
województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

4. Wiosenna przerwa świąteczna: 24 – 29 marca 2016 r.

5. Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia oraz po trzeciej klasie ogólnokształcącej szkoły baletowej: 5 kwietnia 2016 r. – ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

6. Dodatkowy termin Sprawdzianu – 2 czerwca 2016 r. – ustalił dyrektor Centralnej Komisji  Egzaminacyjnej.

7. Egzamin gimnazjalny przeprowadzany po trzecim roku nauki w ogólnokształcącej szkole muzycznej II  stopnia, po trzecim roku nauki ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz  po szóstej klasie ogólnokształcącej szkoły baletowej:
– część humanistyczna: 18 kwietnia  2016 r.
– część matematyczno-przyrodnicza: 19 kwietnia 2016 r.
– część z języka obcego nowożytnego: 20 kwietnia 2016 r.
– ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

8. Dodatkowe terminy egzaminu gimnazjalnego:
– część humanistyczna: 1 czerwca  2016 r.
– część matematyczno-przyrodnicza: 2 czerwca  2016 r.
– część z języka obcego nowożytnego: 3 czerwca  2016 r.
– ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

9. Część ustna i część pisemna egzaminu maturalnego:
– część ustna : od 4 do 27 maja 2016 r.
– część pisemna: od 4 do 24 maja 2016 r.
– ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

10. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych:
ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej  szkoły sztuk pięknych,
liceum plastycznego i ogólnokształcącej  szkoły  baletowej
– 7 dni przed rozpoczęciem egzaminów dyplomowych.

11. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych:
szkoły muzycznej II stopnia, szkoły sztuki tańca, szkoły sztuki cyrkowej
– 7 dni przed rozpoczęciem egzaminów dyplomowych.

12. Zakończenie zajęć w szkołach policealnych oraz szkołach pomaturalnych bibliotekarskich i animatorów kultury
– w terminie umożliwiającym przeprowadzenie egzaminów dyplomowych.

13. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
22 czerwca 2016 r.

14. Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych: 24 czerwca 2016 r.

15. Ferie letnie : 25 czerwca – 31 sierpnia 2016 r.

16. Pozostałe decyzje związane z organizacją czasu pracy szkoły podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku szkół, kiedy rada nie została powołana – opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.