bip_52x52

Biuletyn Informacji Publicznej CEA

Wraz z BIP szkół i placówek artystycznych MKiDN, nadzorowanych przez CEA.

Przejdź dalej ...

Ewaluacja

Witryna internetowa Centrum Edukacji Artystycznej przeznaczona dla zagadnień ewaluacji w szkołach artystycznych.

Przejdź dalej ...

Akty prawne – Wydział Prawny

Wybrane akty prawne najczęściej stosowane w szkołach artystycznych, w opracowaniach ujednoliconych.

Przejdź dalej ...

Rozporządzenie
Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 24 sierpnia 2015 r.
w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów
w publicznych szkołach
artystycznych

baenr_TERMO_238x378px
baenr_TERMO_238x378px
baner_in_x